Redakce

Redakční rada

PhDr. Martin Cejp, CSc., Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Policejní akademie ČR

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD., Ústavní soud ČR

Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Právnická fakulta UK, Praha

Doc. JUDr. Věra Kalvodová, Právnická fakulta MU, Brno

Prof. Dr. Martin Killias, Universität Zürich

Prof. Dr. Helmut Kury, Max-Planck-Institute, Freiburg

Prof. Dr. Gorazd Meško, Universita Ljubljana

Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D., Filozofická fakulta UK, Praha

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta UK a VFN, Praha

Doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., Právnická fakulta UK, Bratislava

Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc., Vysoká škola regionálního rozvoje, Praha


Redakce

PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.

Mgr. Václav Walach, Ph.D.

email:


Vydavatel a sídlo časopisu

Česká kriminologická společnost

Náměstí Jana Palacha 1/2

116 38 Praha 1


ISSN 2464-6210

Časopis

Vyhledat článek 
RSS 

CEEOL

cejsh.jpg